Van plannen naar doelen

Schuif aan bij de rondetafeldiscussie. En ga samen met de dagvoorzitter brainstormen met de sprekers.